Aktualności

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Dzień 2 kwietnia 2021roku wg Zarządzenia  nr 7-2021 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 roku.

W związku z tym w dniu 2.04.2021r.  szkoła jest zamknięta.