Aktualności

UCZĄC SIĘ MOŻNA ZARABIAĆ PIENIĄDZE

Ucząc się można zarabiać pieniądze. Jak? Uczniowie naszej szkoły w I semestrze 2020/2021 wzięli udział w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w różnych formach doskonalenia zawodowego, celem zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Projekt był realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Na zdjęciu nasz uczeń  z certyfikatem.